Filiera

Filiera Epinex constă în asigurarea tuturor elementelor necesare pentru realizarea produselor finite prin mijloace interne.

Ciclul nostru de producţie cuprinde cultivarea cerealelor necesare pentru nutriţia animalelor, creşterea şi tăierea animalelor, precum şi prelucrarea cărnii.

Controlăm exclusiv toate aceste etape, reuşind astfel să asigurăm o calitate înaltă a produsului final. Faptul că am reuşit să dezvoltăm infrastructura necesară asigurării unui ciclu de producţie complet, ne ajută permanent să analizăm şi să optimizăm procesele sistemului, pentru a nu apărea probleme în desfăşurarea procesului de producţie.

O funcţionare optimă a tuturor elementelor componente ale filierei se reflectă atât în cantitatea cât şi în calitatea produsului final.

Afisari 536249